Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.
  • Vingegaard Simmental v/ Hugo Pedersen
  • Hobro Landevej 120
  • DK-8830 Tjele
  • Tlf. 86 65 20 74
  • Fax. 86 65 31 74
  • vingegaard@vingegaard.dk